Aktualności

Bądź zawsze na bieżąco

2016-08-26
Kasa fiskalna od 2017 roku

W związku z kończącym się z dniem 31.12.2016 okresem przejściowym, podczas którego z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej zwolnione były podmioty gospodarcze nieosiągające obrotu rocznego w wysokości do 20 000,00 zł od 1 stycznia 2017r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi klientom indywidualnym muszą posiadać kasę fiskalną, bez wyjątków. Jeśli potrzebujecie pomocy przy rozliczeniu i zgłoszeniu kasy w Urzędzie - zapraszamy do współpracy!

2016-07-06
Promocja na wakacje!

Nasz profesjonalny zespół zajmie się za Ciebie prowadzeniem ewidencji do celów podatkowych VAT. Zaoszczędzimy Twój cenny czas oraz pieniądze. W ramach współpracy proponujemy 25% rabatu na usługi księgowe w pierwszych dwóch miesiącach wspólnych działań. Zapraszamy!

2016-06-02
Wymiar czasu pracy w czerwcu 2016r.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym czerwiec 2016 r. wynosi 176 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 2 dni . Przy czym dla pracownika zatrudnionego na część etatu należy ustalić go proporcjonalnie do tej części. Jeżeli pracownik objęty jest zaś normami odrębnymi podczas obliczania wymiaru w miejsce norm powszechnych należy stosować te odrębne.
Uwaga: Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

2016-06-02
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w czerwcu 2016

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). W celu jego obliczenia minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tzw. nominał).
W czerwcu 2016 r. dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 2,10 zł (tj. 1.850 zł : 176 godz. = 10,51 zł; 10,51 zł × 20%).

2016-05-30
Obowiązek regulowania transakcji bezgotówkowo już od 15.000 zł od 1 stycznia 2017

Na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca ustawy:  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą musieli regulować transakcje za pomocą rachunku bankowego, jeżeli jednorazowa jej wartość przekroczy 15.000 zł. Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, zostanie obniżona z 15.000 euro do 15.000 zł. Oznacza to, że płatności między przedsiębiorcami powyżej 15.000 zł - bez względu na ich liczbę w ramach jednej transakcji - będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Transakcję poniżej tej kwoty będzie można rozliczyć w gotówce.

2016-05-07
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na kolacje dla klientów/potencjalnych klientów

Wydatki na "zwykłe" kolacje, podczas których odbywają się rozmowy biznesowe z klientami /potencjalnymi klientami (uczestnikami dwudniowych szkoleń), nie stanowią kosztów reprezentacji.

Wydatki te, jako poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-35/16/ESZ.

2016-05-07
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w maju 2016.

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). W celu jego obliczenia minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tzw. nominał).

W maju 2016 r. dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 2,31 zł (tj. 1.850 zł : 160 godz. = 11,56 zł; 11,56 zł × 20%).

2016-05-07
Wymiar czasu pracy w maju 2016 r.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym maj 2016 r. wynosi 160 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 2 dni - 8 godz. × 2 święta. Przy czym dla pracownika zatrudnionego na część etatu należy ustalić go proporcjonalnie do tej części. Jeżeli pracownik objęty jest zaś normami odrębnymi  podczas obliczania wymiaru w miejsce norm powszechnych należy stosować te odrębne.

 

Uwaga: Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

2016-05-07
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców w maju 2016 r.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują lub przyjmują płatności związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, muszą je realizować za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, jeżeli:

  • transakcja jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami, oraz 

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Kwotę 15.000 euro przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Średni kurs euro z dnia 29 kwietnia 2016 r. wyniósł 4,4078 zł (tabela NBP nr 83/A/NBP/2016).

Tym samym w przypadku transakcji realizowanych w maju 2016 r. równowartość 15.000 euro wynosi 66.117 zł.

Radosław Michalski Prezes Zarządu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

"Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze od 2009 roku współpracuje z biurem rachunkowym Finari Group w zakresie księgowości oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS." więcej...

Paweł Sosnowski Prezes Złote Orły Sp. z o.o. Właściciel Galerii Propaganda

"Biuro Rachunkowe Finari prowadzi księgowość dwóch moich firm – Galerii Propaganda, Złote Orły Sp. z o.o. od 2011 roku. Poprzednio zatrudnialiśmy księgową etatową w naszym biurze." więcej...

Katarzyna WiśniewskaCzłonek Zarządu Vectra Polska Sp. z o.o.

"Nasza Spółka prowadzi restaurację Benihana w Warszawie i współpracuje z Biurem Rachunkowym Finari Group od samego procesu rejestracji Spółki." więcej...